KONTAKT

Dział administracji IDexpert
(+48) 572 555 132
biuro@idexpert.pl
Poniedziałek - Piątek   8:00 - 16:00

IDexpert Spółka z o.o. 26-600 Radom, ul. Mireckiego 12/8
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000720007, NIP 7962982978, REGON 369589395
Wysokość kapitału zakładowego 50000 zł