NASZE DOŚWIADCZENIE

Ponad 3600 wykonanych ekspertyz i opinii technicznych dla firm ubezpieczeniowych, policji, prokuratury i sądów, z czego jak dotąd 73% okazało się być próbami wyłudzeń ubezpieczenia.

Nasi eksperci wywodzą się bezpośrednio z serwisów samochodowych, gdzie byli głównymi technologami napraw. Zebranie ich razem pozwoliło nam na stworzenie bardzo mocnego zespołu zdolnego do poradzenia sobie z niemal każdym problemem motoryzacyjnym.

Nasi eksperci poza uprawnieniami z zakresu:

posiadają zawodowe uprawnienia eksperckie, które wybiegają poza wymagania ustawowe, m. in. z zakresu:

IDexpert jest partnerem IbB Engineering GmbH, organizacji zrzeszającej wiodące firmy z całego świata związane z technologią EDR (od ang. Event Data Recorder), czyli technologią czarnej skrzynki w pojazdach. Firmy te spotykają się każdego roku, aby wymienić się doświadczeniem i wiedzą, w szczególności dotyczącymi trudnych przypadków, aktualnych problemów i nowościami technologicznymi, dzięki czemu możemy zaoferować maksymalny możliwy poziom usług.

Z siecią IDexpert współpracują członkowie komisji egzaminacyjnej rzeczoznawców z uprawnieniami PCA.


Nasi klienci: